ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ EMPLOYEE CARE ฟรี!

(ใช้งาน 30 วัน จำนวนพนักงานไม่เกิน 30 คน)

ชื่อผู้ติดต่อ
เอกสารแนบ* กรุณาแนบเอกสารอย่างน้อย 1 อย่าง ดังต่อไปนี้
1.     หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วน/บริษัท
2.     ใบทะเบียนพาณิชย์
3.     ภพ.20
4.     ใบอนุญาตเป็นนายหน้าหรือตัวแทนขาย
5.     หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
6.     เอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆ

(ประเภทไฟล์ jpg,gif,jpeg,png)

หากข้อมูลครบถ้วน ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วัน
ยอมรับ เงื่อนไขการใช้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
หากมีข้อมูลสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
Hide
Show