รวดเร็ว ล้ำสมัย
เข้าใจองค์กร

ระบบลงเวลา
และจัดการข้อมูลพนักงานในองค์กร

h1

การให้บริการระบบลงเวลาพนักงานแบบ Real-Time ที่ทำงานผ่านคลาวน์คอมพิวติง (Cloud Computing)
มีโปรแกรมให้ใช้งานได้ทั้งบน สมาร์ทโฟน (Mobile Application) iOS และ Android และบนคอมพิวเตอร์ผ่านทาง
เว็บเบราว์เซอร์ (Web Application) โดยมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาของระบบลงเวลา ทำงานแบบเดิมๆ

ซึ่งระบบจะทำงานแบบ Real-time และมีการแจ้งเตือนต่างๆ ผ่านทาง Employee Care Application,
Line Application และ E-mail ทำให้ลดปัญหาใน เรื่องต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรเพิ่มขึ้น
โดยมีฟังก์ชันการ ใช้งานมากถึง 13 โมดูล ที่ครอบคลุมทุกธุรกิจ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้บริหาร

• มีเครื่องมือทันสมัย
• ใช้จัดการพนักงานในองค์กร
• ประหยัดงบประมาณและทรัพยากร
• ดูข้อมูลสรุปการปฏิบัติงานทั้งองค์กร
   ได้อย่างสะดวก

more…

ทรัพยากรบุคคล

• ควบคุมการขาด ลา มาสาย
   อย่างมีประสิทธิภาพ
• ลดขั้นตอนจัดการกับเอกสารมากมาย
• จัดการคำนวณเงินเดือนให้พนักงาน
   อัตโนมัติ

more…

หัวหน้างาน

• ตรวจสอบการทำงานและ
   การลาของพนักงานได้ง่ายขึ้น
• จัดตารางการทำงานพนักงาน
   ได้สะดวกผ่าน Application
• ตรวจสอบและอนุมัติออนไลน์
   ได้ทันต่อความต้องการ

more…

พนักงาน

• Check in เข้างานพร้อมถ่ายรูป
   ผ่าน Application
• เช็คตารางงานสะดวกรวดเร็ว
   บน Application
• แจ้งลา เช็คโควต้าการลาได้ด้วยตนเอง

more…

ฟังก์ชั่นระบบ

ระบบลงเวลาทำงาน
ทั้งในและนอกสถานที่

eyc-01

ระบบการลา
และอนุมัติลา Online

eyc-02

ระบบประกาศ
และแจ้งข่าวสารภายในองค์กร

eyc-03

ระบบ Dashboard
สถิติการทำงาน

eyc-04

ระบบรายงานต่างๆ
(Excel, PDF)

eyc-11

ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน
และผังองค์กร

eyc-15
eyc-07

ระบบจัดการสิทธิ์การใช้งาน
และการเข้าถึงข้อมูล

eyc-08

ระบบจัดการกะ
การทำงาน

eyc-09

ระบบจัดการ OT

eyc-14

ระบบจัดการ
ใบสมัครงานออนไลน์
(Customize Template)

eyc-12

ระบบการจองห้องประชุม
และทรัพยากรในองค์กร

eyc-10

ระบบคำนวณระยะทาง
การทำงานนอกสถานที่
อัตโนมัติ

ระบบบัญชีเงินเดือน PAYROLL

  • ประมวลผลวันขาด ลา มาสาย ค่าสวัสดิการ โอที หรือการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของพนักงานแต่ละคน จะถูกนำมาคำนวณผลออกมาเป็นเงินเดือน

  • จัดการข้อมูลค่าตอบแทน สวัสดิการ เงินเพิ่มประจำ เงินหักประจำ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ เงินกู้ เงินผ่อน

  • รายงานสรุปนำส่งประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอกสารภาษีหัก
    ณ ที่จ่าย หรือ 50 ทวิ และ ภงด 1 สามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบต่างๆ

  • E-Pay Slip เช็กเงินเดือน สะดวกผ่าน Application / E-mail / Web

อุปกรณ์ลงเวลา

กล้องตรวจจับใบหน้า พร้อมวัดอุณหภูมิ ลงเวลาทำงานได้พร้อมกันหลายคนแบบ Real- Time แจ้งเตือนเมื่อพบอุณหภูมิสูงเกินกำหนด ประมวลผลรวดเร็ว แม่นยำ สร้างภาพลักษณ์ที่ดูล้ำสมัย

เครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ สแกนใบหน้าโดยไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัย พร้อมแจ้งอุณหภูมิแบบ Real – Time สามารถควบคุมการเข้า – ออกประตูไฟฟ้าอัตโนมัติได้
ประมวลผลรวดเร็ว แม้ที่ที่มีแสงน้อย

เก็บรักษาข้อมูลลูกค้า

ตามมาตรฐาน PDPA

• ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data)
• Face ID
• ลายนิ้วมือ

เริ่มใช้งานฟรี

เริ่มต้นทดลองใช้ Employee Care
ระบบลงเวลาพนักงานแบบ Real-Time ทั้ง 12 ฟังก์ชั่น
โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ได้แล้ววันนี้