eyc-02

ระบบลงเวลาทำงาน
ทั้งในและนอกสถานที่

• Check in-out ได้ทุกที่ ทุกเวลา
• กำหนดสิทธิ์การใช้งานแบบกลุ่ม หรือรายบุคคลได้
• ช่วยควบคุมการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
• สร้างพิกัดสำหรับบันทึกเวลาได้
• ส่งรูปภาพ พิกัดถึงหัวหน้างาน Real-time
• Route สรุปเช็กอินการเดินทาง

eyc-10

ระบบคำนวณระยะ
ทางการทำงาน
นอกสถานที่อัตโนมัติ

• คำนวณระยะทางการเดินทางให้อัตโนมัติในแต่ละวัน
• ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
• ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย
• มีรายงานสรุประยะทางให้ตรวจสอบอย่างละเอียดครบถ้วน

eyc-02

ระบบการลาและอนุมัติลาออนไลน์

• ลาและอนุมัติ Online
แจ้งลา แนบไฟล์/รูปภาพได้อนุมัติลา พร้อมคำนวณวันลาคงเหลือผ่าน Web/Mobile Application
• กำหนดสิทธิ์การอนุมัติ
จัดการผู้อนุมัติ เพียงแค่ปลายนิ้ว แยกตามฝ่าย/แผนก กำหนดผู้อนุมัติกี่คนก็ได้ หรือตั้งลำดับขั้นการอนุมัติ
• รองรับประเภทการลาทุกประเภท
ลากิจ ลาป่วย พักร้อน หรือวันลาตามเพศ ประเภทไหนก็สร้างขึ้นได้แบบไม่จำกัด
• จัดการเงื่อนไขการลา
จัดแบ่ง โควตาการลาตามอายุงานสะสมวันลา และยกยอดข้ามปีกำหนดการขอลา ล่วงหน้า หรือลาย้อนหลังได้ ป้องกันสิทธิ์การลาเกิน

eyc-09

ระบบจัดการ OT

• ติดตามชั่วโมงการทำโอทีของพนักงาน ป้องกันการทำงานโอที
เกินชั่วโมงที่กำหนดได้
• กำหนดผู้ตรวจสอบโอทีพร้อมสิทธิ์การแก้ไขเวลาทำงานโอที
ของพนักงานได้
• คำนวณค่าแรงโอทีให้อัตโนมัติ 1 เท่า 2 เท่า 3 เท่า คิดเป็นนาที
หรือปัดเศษเวลามีรายงานสรุปครบถ้วนแบบ PDF/Excel

eyc-08

ระบบจัดการกะการทำงาน

• จัดตารางานได้อิสระ ไม่จำกัด กะข้ามวัน กะต่อเนื่อง หรือวันหยุดของพนักงานเป็นรายบุคคลคน รายกลุ่มได้แบบอิสระ
• นำเข้าตารางการทำงานในรูปแบบ Sheet Excel กรอกข้อมูลกะเสร็จ Upload ขึ้นระบบพร้อมใช้งานทันที
• ดูตารางงาน/ขอสลับกะทำงานออนไลน์ ผ่าน Mobile Application

eyc-07

ระบบจัดการสิทธิ์
การใช้งาน
และการเข้าถึงข้อมูล

• กำหนดการใช้งานตามเมนูของแต่ละบทบาท
สิทธิ์การเข้าใช้งานเมนู แบ่งตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย/แผนก หรือแบบรายบุคคลได้ทั้งบน Web /Mobile Application
• ลดปัญหาข้อมูลรั่วไหล
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิ์การเห็น หรือปิดสิทธิ์ไม่ให้ผู้ใช้งานเห็นข้อมูลนั้นๆ ขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญและหน้าที่การทำงานของแต่ละบุคคล ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้น

eyc-15

ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน 
และผังองค์กร

ติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร เปรียบเสมือน Phone Book ให้เห็นข้อมูลพนักงานในองค์กร ชื่อ รหัส ตำแหน่ง ฝ่าย แผนก เบอร์โทร และอีเมล์ รวมถึงประวัติการลาของพนักงานแบบรายบุคคล สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งาน หรือเข้าถึงข้อมูลได้

eyc-03

ระบบประกาศ
และแจ้งข่าวสารในองค์กร

• สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ กันได้ง่ายขึ้น
ตั้งประกาศล่วงหน้า แยกตามฝ่าย แผนก หรือกลุ่มพนักงานได้ไม่จำกัดทำให้การสื่อสารเข้าถึงพนักงานทุกคน สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

eyc-14

ระบบจัดการ
ใบสมัครออนไลน์

มีแบบฟอร์ม พร้อมให้กรอกข้อมูลสมัครงาน
แจ้งเตือนข้อมูลการสมัครงานของตำแหน่งที่เลือกถึง HR และหัวหน้า ของฝ่าย/แผนกนั้นๆ จัดเก็บเข้าฐานข้อมูลพนักงานแบบอัตโนมัติ Customize form ใบสมัครตามรูปแบบขององค์กรได้

eyc-04

ระบบ Dashboard
สถิติการทำงาน

สรุปข้อมูลสำหรับ ขาด ลา มาสาย ในรูปแบบกราฟเพื่อใช้วิเคราะห์ วางแผน สำหรับผู้บริหารดูได้ทั้งองค์กร แยกฝ่าย แผนกรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ให้ข้อมูล Real-Time ผ่านทาง Mobile Application Employee Care

eyc-11

ระบบรายงานต่างๆ
(Excel, PDF)

• มีรายงานละเอียดและรายงานสรุปครบถ้วนตามความต้องการทุกเมนู
• สามารถส่งออกเป็น PDF, Excel หรือ Text File ได้
• เรียกดูรายงานผ่าน Mobile Application หรือคอมพิวเตอร์ได้จากทุกที่ ทุกเวลา
• ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มความรวดเร็วในการเรียกดูข้อมูล

eyc-12

ระบบจองห้องประชุม
และทรัพยากรในองค์กร

จองได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ กำหนดผู้ใช้งาน การจอง การเห็นข้อมูล และรับการแจ้งเตือนได้ ทุกการจอง จองทับซ้อน หรือทรัพยากรไม่เพียงพอให้ใช้ ก็รู้ทันที สามารถดูการจองบนปฏิทิน Application Employee Care

eyc-13

 ระบบบัญชีเงินเดือน Payroll

• ระบบประมวลผลวัน ขาด ลา มาสาย ค่าสวัสดิการ โอที หรือการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของพนักงานแต่ละคน จะถูกนำมาคำนวณผลออกมาเป็นเงินเดือน ตั้งค่าการจ่ายเงินเดือนได้ เช่น เดือนละครั้ง, เดือนละ 2 ครั้ง, รายสัปดาห์ รายวัน เป็นต้น
• จัดการข้อมูลค่าตอบแทน สวัสดิการ เงินเพิ่มประจำ เงินหักประจำ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ เงินกู้ เงินผ่อน เป็นต้น
• มีรายงานสรุปนำส่งประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ 50 ทวิ และ ภงด 1 สามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบต่างๆ
• รองรับการจัดการข้อมูลที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ค่าลดหย่อน ค่าใช้จ่าย และตารางภาษีมีการเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ไขได้เอง