อุปกรณ์ลงเวลา

กล้องตรวจจับใบหน้า พร้อมวัดอุณหภูมิ ลงเวลาทำงานได้พร้อมกัน
หลายคนแบบ Real- Time แจ้งเตือนเมื่อพบอุณหภูมิสูงเกินกำหนด
ประมวลผลรวดเร็ว แม่นยำ สร้างภาพลักษณ์ที่ดูล้ำสมัย

เครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ สแกนใบหน้าโดยไม่ต้องถอด
หน้ากากอนามัย พร้อมแจ้งอุณหภูมิแบบ Real – Time สามารถควบคุม
การเข้า – ออกประตูไฟฟ้าอัตโนมัติได้ประมวลผลรวดเร็ว แม้ที่ที่มีแสงน้อย

AI Camera Face Recognition

 

• ตรวจจับใบหน้า และบันทึกลงเวลาได้ในทันทีแบบ Real-Time
• เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมการ เข้า – ออก 
ประตูไฟฟ้าอัตโนมัติได้
• สแกนได้พร้อมกันทีละหลายคน ป้องกันการลงเวลาแทนกันได้
• ความแม่นยำในการจับใบหน้า ภาพมีความคมชัดสูง
• ส่งรูปพนักงาน ตอนสแกนไปยังฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

AI Camera Face Recognition

 

• สแกนใบหน้า โดยไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัย พร้อมแจ้งอุณหภูมิ Real-time
• แจ้งเตือนเมื่อไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือเมื่ออุณหภูมิสูงเกินค่าที่ตั้งไว้
• เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมการ เข้า – ออกประตูไฟฟ้าอัตโนมัติได้
• ประมวลผลอย่างรวดเร็ว สแกนได้แม้ที่แสงน้อย

AI Camera Face Recognition

 

• สแกนใบหน้าบันทึกเวลาทำงานแจ้งข้อมูลแบu Real-Time
• ดูรายงานได้ทันที ไม่ต้องดึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์
• สามารถใช้ควบคุมการเปิด – ปิด ประตูไฟฟ้าอัตโนมัติได้
• ความปลอดภัยสูง ไร้สัมผัสตัวเครื่องป้องกันโรคติดต่อ คุ้มค่าในยุค Covid-19
• ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมภายหลังเช่น บัตร RFID *กรณีมีพนักงานเพิ่ม